Kontaktet e Mjekëve të Autorizuar Nga Ambasada e SHBA-së Tiranë

Klinika Muzha

muzha@uspanel-physician-al.com

Klinika Cela

cela@uspanel-physician-al.com