Vaksinat

Ligji i Imigracionit të Shteteve të Bashkuara kërkon që aplikuesit e vizave imigruese të kenë marrë vaksinat të caktuara para lëshimit të një vize imigrimi. Stafi mjekësor do të verifikojë nëse aplikantët i kanë përmbushur kërkesat e vaksinimit, apo nëse një ose më shumë nga vaksinat e kërkuara janë të papërshtatshme për t’u kryer nga një aplikant për vizë imigruese.

Ju lutem konsideroni se vaksinimi sipas procedurës për vizë imigruese nuk është saktësisht e njëjtë me praktikën e vaksinimit që aplikohet zakonisht në çdo vend, për shkak të nevojës për përmbushjen e kërkesave të Ligjit të Imigracionit në SHBA. Kjo është konsideruar si një “mundësi”, e cila nuk duhet të humbur në parandalimin e sëmundjeve infektive nga imunizimi kundër sëmundjeve me rëndësi shëndetit publik në SHBA.

Ku mund ta gjej kartelën time të vaksinave?
Ju duhet të shkoni në Drejtorinë tuaj Rajonale të Shëndetësisë për të marrë kartën tuaj të vaksinimit. Ne do të kontrollojmë kartelën tuaj të vaksinimit dhe ne do të ju udhëzojë se ku të shkoni për të administruar ndonjë vaksinë të humbur.

Pse unë duhet të marrë doza të shumëfishta të të njëjtës vaksinë?

Shumë vaksina kërkojnë doza të shumta për efektivitetin maksimal, ose për të prodhuar përgjigje të mjaftueshme fillestare imunitare ose për të rritur reagimin që zbehet me kalimin e kohës. CDC (Qendra për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve) përcakton grafikun e vaksinave që janë të nevojshme për emigrantët për në SHBA. Grafiku i vaksinave përshkruan se në çfarë moshe vaksina duhet të jepet dhe në cilat intervale duhet të përsëritet. Mjeku i autorizuar është i detyruar për të ndjekur këtë grafik të përcaktuar nga CDC. Kjo është arsyeja që ju mund të ri-vaksinoheni gjatë vizitës tuaj edhe pse ju e kishit kryer të njëjtin vaksinimit më parë.